Vägmarkeringar

Tydliga vägmarkeringar ger större trafiksäkerhet

Om oss

hastighetsbegränsning

OM FÖRETAGET

Sedan 90-talet har vi utfört arbeten inom vägmarkering och linjemålning. Denna erfarenhet gör att vi alltid kan erbjuda våra kunder ett kompetent utfört arbete och en resultatmässig trygghet. Vi arbetar snabbt och effektivt utan att något sätt slarva med kvaliteten.

Vi arbetar hela tiden hårt för att bli bättre för att kunna leda utvecklingen och möta de olika behov som våra kunder har. Service och kundbemötande är två andra ledord för oss, något som har hjälpt oss att få många nöjda och återkommande kunder.

Certifierade hantverkare

Vi är certifierade och kan utför arbetet på ett säkert och tryggt sätt enligt de regler som finns inom branschen.

Vi har även ett starkt miljöengagemang i vår verksamhet. Där ingår att använda miljöklassade färger och material samt att fasa ut användandet av fossila bränslen. Vi investerar i miljögodkända maskiner och ny teknik och försöker dessutom minska pappersanvändningen i arbetet.

Våra vägmarkeringar hjälper dig att hitta rätt!