Vägmarkeringar

Tydliga vägmarkeringar ger större trafiksäkerhet

Vägmarkering

VÄGMARKERINGAR – EN NÖDVÄNDIGHET FÖR ALL TRAFIK

På alla vägar är det ett absolut nödvändigt med vägmarkeringar. De är mycket viktiga hjälpmedel som hjälper oss att hitta rätt, få rätt information och varnar oss. Vi behärskar alla aspekter av målning av vägmarkeringar av vägar, gator och andra trafikerade ytor. Med hjälp av våra samarbetspartners kan idag utföra uppdrag över hela landet.

  

Här är några av de områden där vi kan hjälpa till med vägmarkeringar:

Parkeringar

Vi kan hjälpa dig att skapa en tydlig och lättorienterad parkeringsmiljö som skapar en säkrare arbetsmiljö utanför dina lokaler. Vi kan ta fram kompetenta lösningar för dina behov.

Industrier

På industriområden är det mycket viktigt att all trafik som rör sig där samordnas. Med rätt budskap på marken så kan man skapa ordning och reda, man förebygger olyckor och förbättrar framkomlighet och produktivitet.

Vägar och gator

Vägmarkeringar leder trafikanter rätt och ger en större trafiksäkerhet, Vi utför längs- och tvärgående markeringar på alla typer av vägar. Vi kan även fräsa bort gamla vägmarkeringar och linjer där det behövs.

MATERIAL

Trafiklinjefärg

P-platser och andra vägmarkeringar målar vi med en specialanpassad färgspruta, speciellt framtagen för just dessa syften. Trafiklinjefärg är både stark och snabbtorkande, vilket gör att den är populär då trafiken kan släppas på snabbt efter att målningen är slutförd. Vi sprutar färgen med högt tryck för att nå en hög kvalitet och hållbarhet. Trafiklinjefärg kan fås i flera olika kulörer och håller färgen väldigt bra.

Thermoplastik massa

Denna massa är en gummiblandning som värms upp till ungefär 200 grader. Den används med fördel ute på vägarna, men kan även användas till markeringar på köpcentrum, parkeringshus med mera. Plastmassan är mycket stryktålig och är därför perfekt på vägar där markeringar utsätts för hårt slitage.

Vi arbetar alltid efter branschens regler och utför arbetet på ett säkert, både med tanke på våra kunder och våra målare.

Våra vägmarkeringar hjälper dig att hitta rätt!